Oppimateriaalit yhdellä kirjautumisella

Valmiiksi kilpailutettuna laaja oppimateriaalivalikoima

 

Edustore on ainutlaatuinen hankintakanava

Oppimateriaaleja kymmeniltä kustantajilta
Hankintakanavassa on tarjolla laaja ja kattava valikoima digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, maahanmuuttajaopetuksen ja täydennys- sekä yleishyödyllisen koulutuksen käyttöön. Linkin takaa löydät listauksen digitaalisten materiaalien toimittajista.
 
Valmiiksi kilpailutetut sisällöt
Sisällöt on kilpailutettu kaikille Suomen kunnille, joten kuntakohtaista kilpailutusta ei tarvita.

Helpompi kirjautuminen sisältöihin
Integroidut oppimateriaalit avautuvat käyttäjälle oppimisalustan kautta ilman erillistä kirjautumista. 

Yhteisen hankinnan volyymietu
Hankittavien tuotteiden määrä vaikuttaa niiden yksikköhintaan. Kunnat hyötyvät toistensa ostoista.
Helppo hallinta ja hallittavuus
Edustore tarjoaa kuntatoimijoiden kasvatus- ja opetuspalvelujen käyttöön ja opetus- ja koulutuspalvelujen tuottajille ja järjestäjille kustannustehokkaan, vaivattoman ja joustavan tavan hankkia digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita. Hankintakanava tukee Asiakkaiden sujuvaa toimittajien hallintaa, tilausten käsittelyä, toimitusraportointia ja laskujen käsittelyä.
 
Materiaalien ilmainen koekäyttö
Tutustu valittuihin digitaalisiin materiaaleihin veloituksetta 14 päivän ajan.


Palvelu integroitavissa
Palvelu on integroitavissa kaikkiin yleisimpiin oppimisalustoihin.

Oppimisalustat

Peda.netMoodleIt's learningOpinaikaFronter