Oppimateriaalit yhdellä kirjautumisella

Valmiiksi kilpailutettuna laaja oppimateriaalivalikoima

 

Tiedotettavaa Edustoren kautta tehtävistä hankinnoista!

Uudistunut Edustore-hankintakanava on käytettävissänne, kun olette palauttaneet liittymissitoumuksen liitteineen. Liittymissitoumukset on toimitettu kaikille aiemmin kiinnostuksensa Edustore-hankintakanavaa kohtaan ilmaisseille kuntatoimijoille. Edustoresta aikaisemmin hankitut oppimateriaalit ovat käytettävissänne tilauksen päättymiseen saakka.

Edustore on ainutlaatuinen hankintakanava!

Oppimateriaaleja kymmeniltä kustantajilta
Hankintakanavassa on tarjolla laaja ja kattava valikoima digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, maahanmuuttajaopetuksen ja täydennys- sekä yleishyödyllisen koulutuksen käyttöön.

Valmiiksi kilpailutetut sisällöt
Sisällöt on kilpailutettu kaikille Suomen kunnille, joten kuntakohtaista kilpailutusta ei tarvita.
Yksi kirjautuminen sisältöihin
Integroidut sisällöt avautuvat käyttäjälle oppimisalustan kautta ilman erillistä kirjautumista.

Yhteisen hankinnan volyymietu
Hankittavien tuotteiden määrä vaikuttaa niiden yksikköhintaan. Kunnat hyötyvät toistensa ostoista.
Omien sisältöjen jakaminen
Käyttäjät voivat jakaa itse tuottamiaan sisältöjä joko oman organisaationsa sisällä tai valtakunnallisesti.

Helppo hallinta ja hallittavuus
Edustore tarjoaa kuntatoimijoiden kasvatus- ja opetuspalvelujen käyttöön ja opetus- ja koulutuspalvelujen tuottajille ja järjestäjille kustannustehokkaan, vaivattoman ja joustavan tavan hankkia digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita. Hankintakanava tukee Asiakkaiden sujuvaa toimittajien hallintaa, tilausten käsittelyä, toimitusraportointia ja laskujen käsittelyä.
Materiaalien ilmainen koekäyttö
Tutustu valittuihin digitaalisiin materiaaleihin veloituksetta 14 päivän ajan.


Palvelu integroitavissa
Palvelu on integroitavissa kaikkiin yleisimpiin oppimisalustoihin.

Oppimisalustat

EdisonPeda.netMoodleIt's learningOpinaikaFronter