Fakta

Mikä on Edustore?

 • Edustore-hankintakanavasta kuntatoimijat voivat hankkia digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, maahanmuuttajaopetuksen ja täydennys- sekä yleishyödyllisen koulutuksen käyttöön

 • Kuntien Tiera on kilpailuttanut puitejärjestelyn, johon kuntatoimijat liittyvät käyttääkseen Edustore-hankintakanavaa. Palvelun kuntatoimijoiden käyttöön tuottavat Dikaios Oy ja Suomen kirjastopalvelu Oy

 • Edustore-hankintakanava integroidaan asiakkaan käytössä olevaan oppimisalustaan, jolloin oppimateriaalien jakaminen oppilaille ja niiden käyttäminen on helppoa ja sujuvaa. Tällä hetkellä Edustore on integroitu mm. edison, peda.net, moodle, its learning, fronter, Microsoft Teams ja Google Classroom -oppimisalustoihin.

 • Saumattomasti yhteentoimivasta hankintakanavasta hyötyvät asiakkaiden lisäksi myös oppimisalustoja tarjoavat tahot ja digitaalisten oppimateriaalien tuottajat, koska toteutettavien integraatioiden määrä vähenee.


Edustore-palvelun hyödyt

 • Kunnalle: Keskitetty laskutus säästää aikaa, kaikki tilaukset laskutetaan yhdellä laskulla kuukausittain eikä jokaiselta toimittajalta erikseen. Tämä säästää työaikaa merkittävästi laskuja hoitavilta. Raportit kertovat miten paljon kutakin digitaalista materiaalia on käytetty. Yhdistämällä tietoa esim. oppimistuloksiin kunnassa voidaan päätellä paremmin mitä ja millaisia materiaaleja jatkossa kannattaa tilata.

 • Koululle: Edustore tuo nopeutta ja selkeyttä oppimateriaalien tilauksiin, käytössä on laaja valikoima yhdellä kertaa- Lisäksi toimittajat tekevät kampanjoita, joista on mahdollista hankkia opetusmateriaalia edullisemmin.

 • Opettajalle: Omaan oppimisalustaan integroitu oppimateriaalien käyttö säästää paljon työaikaa koska erillisiä tunnuksia ei tarvita. Mahdollisuus kokeilla tiettyjä uusia materiaaleja 14 vrk ajan maksutta.

 • Oppilaalle: Yksinkertaisimmillaan oppilaan tarvitsee muistaa vain yhdet tunnukset oman oppimisalustaan, kaikki oppimismateriaali on saatavilla tätä kautta.


Edustore-palvelun käyttäjäroolit ja niiden kuvaukset

 • Päähankintavaltuutetut ovat esim. sivistystoimen johtajia ja/tai opetustoimen päälliköitä tai vastaavia henkilöitä. Heillä on valtuudet hankkia Edustoren tuotteita halutulla lisenssimäärällä ja/tai hallinnoida yksittäisten koulujen hankintavaltuutettuja. Päähankintavaltuutetut voivat hankkia tuotteita kerralla koko kunnalle tai halutessaan yksittäisille kouluille. Tuotteita on mahdollista aktivoida myös 14 päivän maksuttomaan koekäyttöön. Päähankintavaltuutetut voivat myös lisätä, poistaa ja muokata koulujen hankintavastaavia. Lisäksi he voivat tarkastella hankintoja koko kunnan tai yksittäisten koulujen osalta. Päähankintavaltuutetut määritellään Edustore-sopimuksen yhteydessä.

 • Koulun hankintavaltuutetut ovat esim. rehtoreita, vararehtoreita tai TVT-vastaavia. Heillä on valtuudet hankkia Edustoren tuotteita halutulla lisenssimäärällä yksittäiselle tai useammalle koululle. Hankintavaltuutetut voivat hankkia tuotteita myös 14 päivän maksuttomaan koekäyttöön ennen varsinaista hankintapäätöstä. Koulun hankintavaltuutetut näkevät käyttötilastot omien koulujensa ja niiden hankintojen osalta. Koulut ja hankintavaltuutetut voidaan määrittää Edustore-sopimuksen yhteydessä tai päähankintavaltuutetun toimesta hänen omassa käyttöliittymässä.

 • Opettajat käyttävät Edustore-palvelua hakemalla ja käyttämällä koululle hankittuja tuotteita ja niiden sisältöjä osana koulun verkko-oppimisalustaa opetuksessa ja oppilaiden oppimisessa. Opettajat voivat aktivoida tuotteita koekäyttöön 14 päivän ajaksi, jonka aikana he voivat testata tuotteiden ja niiden sisältöjen sopivuutta opetukseen. Opettajat eivät voi suoraan hankkia tuotteita, mutta he voivat tehdä oman koulun hankintavaltuutetulle Edustore-palvelun kautta hankintaesityksen, jonka hankintavaltuutettu joko hyväksyy tai hylkää. Opettajat pääsevät Edustore-palveluun suoraan oppimisalustalta, ilman erillisiä käyttäjätunnuksia.

 • Oppilaat käyttävät tuotteita ja niiden sisältöjä osana verkko-oppimista tai muuta oppimista


Tuotteiden hankkiminen

Edustore-palvelun kautta voidaan hankkia tuotteita kahdella tavalla:

 • Edustore.fi-sivuston kautta kirjautumalla (Edustore-palvelun lähettämillä kirjautumistunnuksilla)

  • Päähankintavaltuutetut

  • Koulujen hankintavaltuutetut

 • Oppimisalustan kautta kirjautumalla (oppimisalustan omilla kirjautumistunnuksilla kertakirjautuminen)

  • Opettajat (hankintaesitykset)

  • Päähankintavaltuutetut

  • Koulujen hankintavaltuutetut


Tunnuksien hallinta

Päähankintavaltuutetuilla on oikeudet hallita (muokata, poistaa, lisätä) yksittäisten koulujen hankintavaltuutettuja. Edustore-palvelu ei hallinnoi oppimisalustan tunnuksia, vaan niiden osalta tunnuksia hallinnoi oppimisalustan toimittaja.