Fakta

Mikä on Edustore?

 • Kuntien Edustore on sähköisten oppimateriaalien hankinta- ja jakelukanava esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen käyttöön.

 • Edustoren ylläpidosta ja kilpailutuksista vastaavat kuntaomisteiset Kuntien Tiera Oy ja KL-kuntahankinnat. Kunta liittyy palvelun käyttäjäksi tekemällä sopimuksen Tieran tai Kuntahankintojen kanssa.

 • Edustore integroidaan kunnan käytössä olevaan oppimisalustaan, joten paikallisia integraatioita kustantajien oppimateriaaleihin ei tarvita. Tällä hetkellä jakelukanava on integroitu mm. Edison-, Moodle-, Pedanet-, Microsoft O365-, Google GAFE-, Fronter- sekä It’s Learning- ja Opinaika-oppimisalustoille.

 • Saumattomasti yhteen toimivasta jakelukanavasta hyötyvät käyttäjien lisäksi myös sisältöjen ja oppimisalustojen palvelun tarjoajayritykset, kun toteutettavien integraatioiden määrä vähenee.

Edustore-palvelun käyttäjäroolit ja niiden kuvaukset

 • Päähankintavaltuutetut

 • Koulun hankintavaltuutetut

 • Opettajat

 • Oppilaat


Päähankintavaltuutetut ovat esim. sivistystoimen johtajia ja/tai opetustoimen päälliköitä tai vastaavia henkilöitä. Heillä on valtuudet hankkia Edustoren tuotteita halutulla lisenssimäärällä ja/tai hallinnoida yksittäisten koulujen hankintavaltuutettuja. Päähankintavaltuutetut voivat hankkia tuotteita kerralla koko kunnalle tai halutessaan yksittäisille kouluille. Tuotteita on mahdollista aktivoida myös 14 päivän maksuttomaan koekäyttöön. Päähankintavaltuutetut voivat myös lisätä, poistaa ja muokata koulujen hankintavastaavia. Lisäksi he voivat tarkastella hankintoja koko kunnan tai yksittäisten koulujen osalta. Päähankintavaltuutetut määritellään Edustore-sopimuksen yhteydessä.

Koulun hankintavaltuutetut ovat esim. rehtoreita, vararehtoreita tai TVT-vastaavia. Heillä on valtuudet hankkia Edustoren tuotteita halutulla lisenssimäärällä yksittäiselle tai useammalle koululle. Hankintavaltuutetut voivat hankkia tuotteita myös 14 päivän maksuttomaan koekäyttöön ennen varsinaista hankintapäätöstä. Koulun hankintavaltuutetut näkevät käyttötilastot omien koulujensa ja niiden hankintojen osalta. Koulut ja hankintavaltuutetut voidaan määrittää Edustore-sopimuksen yhteydessä tai päähankintavaltuutetun toimesta hänen omassa käyttöliittymässä.

Opettajat käyttävät Edustore-palvelua hakemalla ja käyttämällä koululle hankittuja tuotteita ja niiden sisältöjä osana koulun verkko-oppimisalustaa opetuksessa ja oppilaiden oppimisessa. Opettajat voivat aktivoida tuotteita koekäyttöön 14 päivän ajaksi, jonka aikana he voivat testata tuotteiden ja niiden sisältöjen sopivuutta opetukseen. Opettajat eivät voi suoraan hankkia tuotteita, mutta he voivat tehdä oman koulun hankintavaltuutetulle Edustore-palvelun kautta hankintaesityksen, jonka hankintavaltuutettu joko hyväksyy tai hylkää. Opettajat pääsevät Edustore-palveluun suoraan oppimisalustalta, ilman erillisiä käyttäjätunnuksia.

Oppilaat käyttävät tuotteita ja niiden sisältöjä osana verkko-oppimista tai muuta oppimista

 

Tuotteiden hankkiminen

Edustore-palvelun kautta voidaan hankkia tuotteita kahdella tavalla:

 • Edustore.fi-sivuston kautta kirjautumalla (Edustore-palvelun lähettämillä kirjautumistunnuksilla)

  • Päähankintavaltuutetut

  • Koulujen hankintavaltuutetut

 • Oppimisalustan kautta kirjautumalla (oppimisalustan omilla kirjautumistunnuksilla kertakirjautuminen)

  • Opettajat (hankintaesitykset)

  • Päähankintavaltuutetut

  • Koulujen hankintavaltuutetut

Tunnuksien hallinta

 Päähankintavaltuutetuilla on oikeudet hallita (muokata, poistaa, lisätä) yksittäisten koulujen hankintavaltuutettuja. Edustore-palvelu ei hallinnoi oppimisalustan tunnuksia, vaan niiden osalta tunnuksia hallinnoi oppimisalustan toimittaja.