Ohjeet Edustore-palvelun käyttämiseksi

Yleisesittely

Edustore opettajille

Edustore rehtoreille

Oppimisalustakohtaiset ohjeet

Edison

Peda.net

Office 365

Moodle

Fronter

Fronter (video)

Itslearning (tulossa)
Opinaika (tulossa)
Google Classroom (tulossa)

Ohjeet hankintavaltuutetuille ja kuntien Edustore-pääkäyttäjille

Tukipalvelu

Edustore-palvelun tuotetuki vastaa tukipalvelupyyntöihin arkisin klo 8-16 välillä.

tuki.edustore@tiera.fi