Edustoreen oppimisalustalta


Huomioi, että osassa videoista on vanha Edustoren tuen osoite! Ajantasasainen tukiosoite on edustore@kirjastopalvelu.fi


Alustakohtaiset ohjeet Edustoren käyttöön

Edison

Oppimateriaalin haku

Ohjeet opettajalle

Peda.net

Oppimateriaalin haku

Ohjeet opettajalle

Office 365

Oppimateriaalin haku

Ohjeet opettajalle

Moodle

Oppimateriaalin haku

Ohjeet opettajalle

Fronter

Oppimateriaalin haku

Google Gafe

Ohjeet opettajalle

Moodlen Edustore-modeeli

Ohjeet opettajalle


Mikäli kunta on kiinnostunut päivittämään Moodleen Hämeenlinnan kaltaisen Edustore-moduulin, ota yhteyttä edustore@kirjastopalvelu.fi

Tuotteen siirtäminen oppimisalustalle

Tuote siirretään Edustoren opettajan Oma sivulta oppimisalustalle “+Alustalle” -painikkeella.
Tämän jälkeen tuote siirtyy oppimisalustalle, joko linkkinä tai kuvakkeena. “+Alustalle”-painikkeen painaminen ei kuluta lisenssiä. Lisenssi kuluu, kun avaat tuotteen oppimisalustalla.