Tuotteen siirtäminen oppimisalustalle

Tuote siirretään Edustoren opettajan Oma sivulta oppimisalustalle “+Alustalle” -painikkeella.
Tämän jälkeen tuote siirtyy oppimisalustalle, joko linkkinä tai kuvakkeena. “+Alustalle”-painikkeen painaminen ei kuluta lisenssiä. Lisenssi kuluu, kun avaat tuotteen oppimisalustalla.