Opettajat

Tästä linkistä ohje pdf-muodossa

Omasivu - Opettajan siirtyessä Edustoreen, ensimmäisenä avautuu Omasivu. Omasivulla näkyvät kaikki tuotteet jotka opettajalla on käytössään.

Kauppa / ostoesitykset - Opettajat voivat tehdä ostoesityksiä koulunsa hankintavastaaville.
Ostoesitysten tilaa voi seurata Tilaukset-välilehdeltä.

Kauppa / Koekäytöt - Opettajat voivat koekäyttää jokaista Edustoressa olevaa tuotetta 2 viikon ajan kerran kalenterivuoden aikana. Koekäyttö aktivoidaan Koekäyttö-painikkeesta.Arviointi

Arvointi-välilehdellä opettaja voi tarkistaa käyttämiensä tuotteiden oppilaiden suorituksia. Suorituksia voidaan seurata oppilaskohtaisesti tai tuotekohtaisesti. Arviointi-välilehdellä näytetään ne tiedot joita oppimateriaalin kustantajat palauttavat sinne, eli arviointi-toiminnallisuus voi toimia eri tavalla kustantajasta riippuen. Joissain tapauksissa "Muuta" kohdasta ohjataan opettaja tarkistamaan tulokset kustantajan omasta järjestelmästä.

Tilaukset

Tilaukset-välilehdellä voi tarkistaa:

  • omat tiedot
  • koulun tilaukset, lisenssien käytön ja kohdistukset
  • omat ostoesitykset ja niiden tilan
  • aktivoidut koekäytöt
     


Uutiset - Järjestelmän ylläpitäjien sekä kustantajien uutisia ajankohtaisista asioista ja tuotetarjouksista.