Liittyminen hankintakanavan asiakkaaksi

Asiakkaat liittyvät Edustore-hankintakanavan käyttäjiksi toimittamalla liittymissitoumuksen puitejärjestelyyn Kuntien Tieralle.

Liittymissitoumuslomakkeen voi tilata sähköpostitse osoitteesta taina.uusi-illikainen@tiera.fi 

 

 

Oppimateriaalien toimittajat ja kustantajat

Oppimateriaalien toimittajat ja kustantajat tekevät sopimukset tuotteidensa myynnistä hankintakanavassa Suomen kirjastopalvelu Oy:n kanssa.

Sopimusasioissa yhteydenotot edustore@kirjastopalvelu.fi