Sopimukset

Asiakkaat liittyvät Edustore-hankintakanavan käyttäjiksi toimittamalla liittymissitoumuksen puitejärjestelyyn Kuntien Tieralle.

Liittymissitoumuslomakkeen voi tilata sähköpostitse osoitteesta 
taina.uusi-illikainen@tiera.fi