Yleisimmät kysymykset tilauksista

 

Lisenssien käyttö ja tilauksen tarkastaminen

Edustore pääkäyttäjät, hankintavastaavat ja Edustore-avustajat voivat tarkastella reaaliaikaisesti lisenssien käyttöastetta. Ks.ohjeita Edustoren käyttäjille. Kuva hankintavastaavan käyttöliittymästä: Tilastot/ Käytön seuranta/Lisenssien käyttäjä.

Opettajat voivat tarkistaa lisenssien käyttöasteen Edustoren käyttöliittymästä ks.ohjeita Edustoren käyttäjille. Kuva opettajan käyttöliittymästä: Tilaukset/ Tilaukset ja lisenssit

Virheilmoitus

Virheilmoitus “lisenssit käytetty” tai “tuotetta ei ole tilattu tälle lukukaudelle” ovat lisenssien käyttöön liittyviä virheitä. Lisenssit käytetty- ilmoitus tulee, kun kaikki koululle ostetut lisenssit on käytetty. Tuotetta ei ole tilattu tälle lukukaudelle-ilmoitus tulee, jos tuote on tilattu esimerkiksi edeltävälle lukukaudelle ja tuotetta yritetään käyttää oppimisalustalta.

Lisenssien vapautus

Lisenssi kuluu, kun tuote on klikataan auki oppimisalustalla. Mikäli lisenssin on ottanut käyttöönsä väärä henkilö,

Ota yhteys: edustore@kirjastopalvelu.fi

Lisenssejä vapautetaan aina tilannekohtaisesti ja harkiten väärinkäytösten estämiseksi.

 

Lisenssejä vapautamme seuraavissa tilanteissa:

  • on tapahtunut vahinko ja lisenssin on ottanut väärä henkilö (opettaja tai oppilas) käyttöönsä.​
  • opettaja siirtyy toiseen kouluun tai jää pidempiaikaisesti pois tehtävästään (esim. vuorotteluvapaa, sairasloma, vanhempainvapaa, eläkkeelle siirtyminen) ja hänen tilalle tulee uusi opettaja/ sijainen.


Tuotteen kohdistaminen

Kohdistuksen avulla materiaalin näkyvyyttä Edustoressa voidaan hallita.

Määrittelemällä kohdistus tuote näkyy Edustoren Oma sivulla vain valituilla opettajilla. Tuote on automaattisesti kohdistettu ostoesityksen tehneelle opettajalle.Oppimisalustalla tuotteen voi ottaa käyttöön kuka tahansa, joka pääsee tuote-linkkiin. Tuotteen julkisuutta ja tuotteiden näkyvyyttä hallitaan oppimisalustalla.

Huomioi julkisuusasetukset esimerkiksi opettajan koemateriaalia siirtäessä oppimisalustalle, jotta oppilaat eivät pääse tuotteelle

Opettaja voi tarkistaa kaikkien koululle tilattujen tuotteiden kohdistukset Tilaukset- välilehdeltä. Kohdassa Tilaukset ja lisenssit on nähtävissä kaikki koululle tilatut tuotteet ja kenelle tuote on kohdistettu. Kohdistuksia pystyy muuttamaan koulun hankintavastaava ja Edustore-avustava

Kohdistuksia voivat tehdä ja muuttaa koulun hankintavastaava ja edustore -avustaja. Kohdistuksia voi muuttaa tilausta tehdessä tai myöhemmin “Vahvistetut tilaukset” -välilehdeltä.