Ota käyttöön

 
 

1. Maksuton tutustuminen asiakaskunnille

 • Kuntatoimija voi tutustua palveluun veloituksetta pyytämällä demoa sähköpostitse osoitteesta  edustore@kirjastopalvelu.fi 
 • Edustore-hankintakanavan käyttö tapahtuu asiakkaan käytössä olevan oppimisalustan kautta. Hankintakanavan integraatio toteutetaan oppimisalustaan yhteistyössä oppimisalustan toimittajan kanssa. Riippuen tarvittavasta räätälöinnistä, integraation rakentamisesta voi tulla kustannuksia.

2. Liittyminen puitejärjestelyyn

 • Lähetämme asiakkaalle puitejärjestelyyn liittymissitoumuksen tutustuttavaksi
 • Asiakas palauttaa liittymissitoumuksen liitteineen täytettynä ja allekirjoitettuna Kuntien Tieralle.
 • Kun liittymissitoumus liitteineen on palautettu, avataan hankintakanava asiakkaan käyttöön.

3. Palvelu aukeaa

 • Järjestämme käyttöönottokoulutukset kuntien pääkäyttäjille  ja hankintavastaaville.
 • Annamme täyden käyttötuen selkeine ohjeineen ja opasvideoineen.

4. Palvelun käyttö

 • Kunnan tai oppilaitoksen hankintavastaavat hankkivat e-oppimateriaaleja Edustoren ostajan käyttöliittymästä. Sisällöt ilmestyvät Edustoren opettajan käyttöliittymään. Pääsy käyttöliittymään oppimisalustan kautta.
 • Opettaja selaa kuntansa/oppilaitoksensa hankkimia sisältöjä käyttöliittymänsä hakemistosta ja aktivoi niitä oppilaiden käyttöön oppimisalustan verkkokurssille.
 • Opettaja voi aktivoida tiettyjä sähköisiä oppimateriaaleja koekäyttöön maksutta 14 päivän ajaksi.

5. Raportointi, seuranta ja tukipalvelut

 • Kunta saa laskutuksen yhteydessä keskitetyn raportin eri sisällöntuottajien eri e-oppimateriaalien käytöstä kouluittain. Saatuja tilastoja on mahdollista hyödyntää mm. oppilaitoksen pedagogisena laatutyökaluna ja mittarina sekä e-oppimisen ohjaamisessa ja sähköisten oppimateriaalien hankinnassa.
 • Oppilaitoksen hankintavastaavat voivat seurata e-oppimateriaalien käyttöä ja laskutusta reaaliaikaisesti ja helposti myös Edustore-palvelun ostajan käyttöliittymän kautta.
 • Edustoren kuntakohtaisten pääkäyttäjien tukena toimii Edustoren tukipalvelu.

Palvelun hinnasto

Perusopetus ja lukio
1,25 euroa
/käyttäjä*/lukuvuosi
*Käyttäjiksi lasketaan kunnan opettajat, oppilaat ja muu palvelua hyödyntävä kunnan henkilöstö.

Varhaiskasvatuksen osalta palvelumaksu veloitetaan ainoastaan esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän mukaan.

Oppimateriaalien hinnat ovat nähtävillä hankintakanavassa. Edustore tarjoaa kuntatoimijoiden kasvatus- ja opetuspalvelujen käyttöön ja opetus- ja koulutuspalvelujen tuottajille ja järjestäjille kustannustehokkaan, vaivattoman ja joustavan tavan hankkia digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita. Hankintakanava tukee Asiakkaiden sujuvaa toimittajien hallintaa, tilausten käsittelyä, toimitusraportointia ja laskujen käsittelyä.

Oppimisalustat

Peda.netMoodleIt's learningOpinaikaFronter